Jak dobře znáte Pravidla golfu? Vyzkoušejte si v online testech

791

Dnešním dnem spouští Česká golfová federace vlastní online platformu pravidlových testů. Bude sloužit jak široké veřejnosti k nezávaznému ověření, jak na tom kdo je se znalostí pravidel, tak i pro výukové a zkouškové účely rozhodčích golfu.

Aplikaci podobného rozsahu jsme v češtině zatím postrádali. Posledním impulzem pro její zrod pak byla dlouhodobá nemožnost pořádat standardní školení a testování rozhodčích, kteří si tak nemohli zvyšovat nebo obnovovat kvalifikaci.

Jak to celé funguje?

 • Aplikace je umístěná na samostatné adrese https://testy.cgf.cz/
 • Uživatel si vybere z nabídky různě strukturovaných testů
 • Všechny otázky mají formu výběru z možných odpovědí, přičemž aktuálně existují tyto typy otázek:
  • Ano/Ne – jednoduché rozhodnutí, zda uvedené tvrzení platí nebo ne
  • Pravidla – určení, podle jakého pravidla se řeší daná situace
  • ABCD – řešení konkrétní pravidlové situace
 • Otázku lze ponechat nevyplněnou, ale za špatnou odpověď se žádné body neubírají, takže má smysl si tipnout i tehdy, když si nejste zcela jisti
 • Na závěr testu je pro každou otázku uvedena jak správná odpověď, tak i přidáno její vysvětlení včetně aktivních odkazů na relevantní pravidla a definice
 • Některé testy jsou členěny do samostatných sekcí, které mohou i mít časový limit
 • K jednou ukončené sekci se již nejde vrátit, ani kdyby v okamžiku odeslání dopovědí nebyl vyčerpán případný časový limit
 • Aplikaci lze využívat anonymně, nebo si vytvořit uživatelský profil
 • Zalogovaný uživatel získá mj. dlouhodobý přehled o své úspěšnosti
 • Uživatel s plně vyplněným profilem (včetně registračního čísla) si bude moci vyžádat i oficiální test pro jednotlivé třídy rozhodčích golfu ČGF
 • Na základě takové žádosti je vygenerován a přidělen odpovídající test, na základě kterého si lze obnovit nebo získat třídu rozhodčího
 • Zatímco běžných testů si uživatel může vyzkoušet, kolik chce, počet možností skládat rozhodcovské testy je pochopitelně omezen
 • Každopádně na vyplnění konkrétního testu je vždy jen jeden pokus.
 • Pozor – na testy rozhodčích je potřeba si vyčlenit delší čas (90 minut)!

Základem je samozřejmě rozsáhlá a kvalitní databáze testovacích otázek různé obtížnosti, z nichž jsou následně testy generovány. Stupňů obtížnosti otázek je definováno 5:

 • 1 = Základní (naprosto základní úroveň, zpravidla jde o přímou citaci základních pravidel)
 • 2 = Jednoduché (přímočaré otázky s jasnou odpovědí v pravidlech)
 • 3 = Pokročilé (otázky vyžadující detailnější znalost pravidel)
 • 4 = Složité (složitější otázky vyžadující kombinaci několika pravidel)
 • 5 = Expertní (složitější otázky vyžadující samostatnou úvahu)

Databáze otázek bude nadále průběžně doplňována tak, aby se dostalo na co možná každý možný scénář.

Věříme, že si aplikaci oblíbíte a že nejenom vyřeší aktuální problém s proškolováním rozhodčích, ale že přispěje i k pozvednutí pravidlového povědomí v široké golfové populaci. Pokud v aplikaci narazíte na chybu, nebo v otázce objevíte překlep či jiný problém, zašlete takovou připomínku včetně potřebných detailů předsedovi Komise rozhodčích (dalibor.prochazka@cgf.cz). A teď s chutí do toho!

Pravidla golfu

Dalibor Procházka
Předseda Hendikepové a normovací komise,
Předseda Komise rozhodčích