Vznikla Univerzitní golfová liga družstev

790

Komise golfu České asociace univerzitního sportu s podporou Národní sportovní agentury, České golfové federace a golfových resortů pořádá 1. ročník ligové soutěže společných 4členných vysokoškolských družstev (UGLD)

Právo účasti: Mistrovství se mohou zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách bez omezení věku. Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty.

Podmínka účasti: Registrace v ČGF nebo členství v PGAC a platný studijní průkaz, v případě ukončení studia v minulém roce fotokopie diplomu.

Termíny turnajů: 27. 04. 2021 (úterý) – GR Olomouc
28. 04. 2021 (středa) – GR Kaskáda
11. 05. 2021 (úterý) – Prague City Golf Zbraslav
12. 05. 2021 (středa) – TBC (hřiště v okolí Prahy)
Finále: 31.-2.9. 2021 (úterý- čtvrtek) – Panorama GR Kácov

Přihlašování: e-mailem na: jgiacintova@seznam.cz
Forma přihlášky: Název univerzity, jména a příjmení hráčů, datumy jejich narození, registrační čísla v ČGF a kontakt na kapitána (telefon + e-mail); formulář přihlášky najdete v příloze turnaje na serveru ČGF.
Uzávěrka přihlášek: pro každý turnaj 5 kalendářních dnů před termínem jeho konání
Kategorie: Společná (muži i ženy), PRO a amatéři s hendikepem maximálně 36. Všichni muži hrají z bílých odpališť, všechny ženy z modrých odpališť.
Způsob hry: 1 x 18 jamek na rány bez vyrovnání, amatéři hrají na úpravu hendikepu. Do týmové soutěže se družstvu z každého turnaje započítávají tři nejlepší výsledky.
Týmy: Za každý tým mohou do turnaje nastoupit 4 hráči (minimálně 3 hráči). V průběhu ligové soutěže může za jeden společný tým nastoupit maximálně 8 hráčů. Hráč, který v lize odehrál třeba jen jedno kolo za některý tým, nemůže již v tom stejném ročníku ligy nastoupit v lize za jiný tým. Každá vysoká škola může nominovat libovolný počet týmů.
Vítězství: Titul ligového mistra získá vysokoškolské družstvo, které bude mít po započtení nejlepších výsledků ze tří turnajů nejnižší skóre. Pokud budou mít dvě nebo více družstev po odehrání posledního kola UGLD stejné skóre, rozhodne o pořadí (postupně jak je uvedeno): lepší nejnižší započítávaný turnajový výsledek družstva z kteréhokoli turnaje sezony; lepší nejnižší započítávaný turnajový výsledek v posledním ligovém kole; lepší nejnižší započítávané skóre jednotlivce z kteréhokoli turnaje sezony; lepší nejnižší započítávané skóre jednotlivce v posledním ligovém kole; rozehrávka (1 hráč za 1 družstvo, na rány, náhlá smrt).
Vklad: Hráči neplatí žádný vklad. Green fee i startovné je hrazeno dotací ČAUS
Další náhrady: Hráči mají nárok na příspěvek na dopravu (při jedné osobě v autě 4 Kč/km; při dvou osobách v autě 5 Kč/km) a příspěvek na ubytování do 500 Kč na hráče a noc oproti předloženému dokladu v případě dvou následujících turnajů po sobě.
Stravování: Pro hráče je zajištěna voda a ovoce na hřiště
Soutěžní výbor ligy: Jana Giacintova (ředitelka soutěže), Jiří Skoumal, Martin Červený, Tomáš Gryc a nominovaní rozhodčí turnaje.

Jana Giacintová
ředitelka UGLD