Všechno nejlepší Prokope Sedláku

424

Prokop Sedlák, jedna z nejvýznamnějších postav novodobého golfu v Česku, dnes naplnil 78. rok svého věku.
Narodil se ve válečných letech, 23. dubna 1943 v Praze. S červeným diplomem vystudoval strojní fakultu v Praze na Karlově náměstí.
Je svázán s golfovým klubem na Líšnici, kde je od roku 1966 nepřetržitě členem výboru a byl i jeho prezidentem.
V letech 1968 až 1973 byl členem výboru a jednatelem Československého golfového svazu, v letech 1991 až 1993 členem výboru Českomoravského golfového svazu. V dalších letech byl viceprezidentem České golfové federace. Od roku 2005 je členem Síně slávy českého golfu.
Vyniká především v organizační a publikační činnosti. Je golfovým historikem, autorem knihy Historie golfu v českých zemích a na Slovensku, která vyšla v roce 2004. Publikace je základním dokumentem českého golfu od jeho počátku u nás až do sametové revoluce.
Spolu s J.C. Novákem pracují na novodobé historii golfu u nás. Jejich přednášky o historii se dočkaly televizního zpracování.
Prokop Sedlák hluboce ctí golfové tradice a etiketu. Je gentlemanem na hřišti i v životě a váženým členem našeho golfového společenství.

Všechno nejlepší milý Prokope. Přeji Ti hodně zdraví, síly a úspěchu v práci a mnoho dalších let bohatého a plodného života.

S hlubokou úctou
Ivan Paggio