Právní komise ČGF – situace od 12.4.2021 – změna !

852

Aktuálně není možné vydat nové stanovisko, které by se týkalo amatérského sportování. MZ ČR doposud nevydalo opatření, které by reflektovalo dnešní mediální výstupy (12 sportovců na sportovišti, po dvojicích, rozestup 10m od jiné dvojice).
Vláda ČR na svém dnešním jednání však potvrdila platnost mimořádného opatření ze dne 10. dubna 2021, které se týká omezení obchodu a služeb.

————————————————————————-

Právní komise ČGF vypracovala informaci ke změnám vyhlášených vládou ČR k 12.4.2021
Celá informace zde

Dopady do golfového prostředí:

 1. Turnaje – povoleno do 20 osob.
 2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy)
 3. Počet osob ve flajtu – 4 osoby (rozestupy)
 4. Driving range – individuální trénink bez omezení, pro skupinové tréninky platí omezení 20 osob, rozestupy min. 2 metry
 5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry
 6. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat rozestupy 2m
 7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
 8. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou „vnitřní prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. WC ve vnitřní části budovy by mělo být při nastavení režimových opatření tolerováno.
 9. Šatny, sprchy – zakázáno.
 10. Indoory – zakázáno.
 11. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti účelu pobytu.
 12. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
 13. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány. K otázce inkasování plateb za fee je tedy třeba přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku, při prodeje občerstvení z prodejního okénka hlídat rozestupy 2 metry.
 14. Spolková činnost – bylo přijato speciální ustanovení, které umožňuje konání voleb a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (rozestupy, testy, certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19 a max. 50 osob). Volby a zasedání nad 50 osob u spolků není možné, neboť nejde o zákonem uloženou povinnost.
 15. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu. Celá znění Mimořádných opatření jsou  zde, přičemž doporučujeme jejich důkladné prostudování.

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF