Valná hromada PGAC – poprvé digitálně

933

Valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR se poprvé v historii organizace konala v elektronickém prostoru. Vzhledem k zákazu shromažďování se členové české PGA sešli online v prostředí konferenčního programu Zoom. Připojeno bylo až 136 členů.

Jednání zahájil a řídil prezident PGAC Roman Svoboda. Připojené členy seznámil  s programem Valné hromady, návrhem úprav stanov. Vyjádřil politování nad negativními dopady pandemie do chodu PGAC a do živností profesionálních trenérů. Uctil památku nedávno zesnulého člena Rudolfa Pechana.
Oznámil ochod deseti členů a příchod šesti nových. Připomněl, že příští rok je volební, bude se volit představenstvo PGAC.
Ocenil pořadatele Czech Pro-Am Teaching Tour Jana Juhaniaka a Jirku Moučku, speciálně pro dětský turnaj v Motole.

Jednatelka servisní organizace PGAC service marketing a členka představenstva Barbora Barcalová přednesla zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu. PGAC má aktuálně 276 členů a pracuje s rozpočtem 3,7 milionu korun. Vlivem omezení turnajů v loňském roce hospodařila s přebytkem. Obě zprávy byly plénem přijaty.
Jako šéfka STK seznámila Barcalová plénum s plánem sportovních aktivit. V roce 2021 bude od května do října uspořádáno šest turnajů, včetně tradičního Grandfinále na Kaskádě.

Ředitel vzdělávání Tomáš Gryc přednesl zprávu o vzdělávání a seminářích. PGAC má pět nových plně kvalifikovaných profesionálů. Jsou to Martina Lančová, Jan Smotlacha, Martin Huf, David Fára a Adam Studený.
Přednesl program výuky a seminářů s tím, že budou pořádány online.
Aktuálně je  prvním ročníku výuky 25, v druhém 15 a ve třetím 13 studentů.

Viceprezident Jan Mergl hovořil o pozitivní spolupráci s ČGF a své kandidatuře na viceprezidenta České golfové federace.

Programový ředitel a ředitel komise pro média, komunikaci a marketing Jiří Pospíšil svižně přednesl stručný pohled na činnost komise, přehled prestižních mediálních partnerů PGAC a zdůraznil obrovský nárůst návštěvnosti sociálních médií PGAC, především webových stránek a Facebooku.

Oceněni byli:
Vítěz Order of Merit – Ondřej Lieser
Student roku – Jan Smotlacha
Trenér roku – Pavel Fulín
Hráč roku – Ondřej Lieser
Profesionál roku – prestižní pamětní prsten PGAC získal Ondřej Lieser

Novými členy PGAC jsou: Anna Kučerová, Matyáš Zapletal, Tomáš Bystřický, Ladislav Břeska, Martin Janík a Lubor Bílek.

Online Valná hromada, účast z akutálního pobytu přes mobil, tablet nebo počítač  se ukázala jako velice praktická. Tolik „přítomných“ na posledních Valných hromadách bylo jen málokdy. Průběh byl velmi svižný, program bleskově spočítal a vyhodnocoval hlasování. Platí obecná shoda pořádat takové akce online i nadále, s výjimkou voleb do Představenstva.

Ocenění členové PGAC