Právní komise ČGF – stanovisko k situaci od pondělí, 17.5.2021

1015

Ministerstvo zdravotnictví ČR zrychluje v rozvolňování jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů vydalo nové mimořádné opatření, které je z pohledu golfového prostředí zásadní a průlomové.
(Celé stanovisko zde)

Dopady do golfového prostředí:

 1. Turnaje – do 50 osob ve stejném čase a místě povoleno – všichni prokazují zdravotní způsobilost (testy, očkování atd.).
 2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy.)
 3. Počet osob ve flajtu bez prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 2 osoby (rozestupy).
 4. Počet osob ve flajtu při prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 4 osoby (rozestupy)
 5. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2 metry.
 6. Trénování individuální – totéž jako u driving range či individuální hry – 2 osoby bez testů, 4 osoby s testováním
 7. Trénování mládeže do 18 let v rámci výjimky – jsou povoleny tréninky organizované členskými subjekty ČGF (Kluby i Přidružené kluby), které zajišťují sportovní přípravu mládeže v rámci Tréninkového systému ČGF do maximálního počtu 30 osob, 15 m2 na osobu. Pozor na povinnosti – čestné prohlášení rodiče nebo test a kontrola, zda dítě nejeví klinické známky nemoci COVID 19 (od 6 do 18 let), tuto evidenci uchovávat 30 dní.
 8. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat rozestupy 2 m.
 9. Zájmové kroužky golfu dětských skupin do 18 let (stojící mimo působnost ČGF) – povoleno, uvnitř povoleno do počtu 3 + 1 s rouškami bez evidence venku povoleno do počtu 3 + 1 bez roušek a evidence, venku v počtu 5 až 30 osob celkem povoleno s evidencí (od 6 do 18 let), evidenci uchovávat 30 dní (včetně údaje od kdy do kdy).
 10. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou „vnitřní
  prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. WC ve vnitřní části budovy, např. u recepce není omezeno.
 11. Šatny, sprchy – zakázáno.
 12. Indoory – do 10 osob s prokázáním testování atd povoleno.
 13. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti účelu pobytu.
 14. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
 15. Zahrádky – povoleno, při dodržování podmínek.
 16. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, hlídat si rozestupy, dezinfekci, roušky a informovat zákazníky.
 17. Spolková činnost – lze konat volby a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (rozestupy, testy, certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19).
 18. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu.

V Praze dne 14. května 2021

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF

Mgr. et Bc. Pavel Vidura
člen Právní komise ČGF