Prezident ČGF Kodejš – NSA vyslyšela připomínky k výsledkům ankety

1224

Vážení golfisté,
jistě jste zaregistrovali v posledních dnech v českých médiích několik zpráv a následnou diskuzi okolo ankety o popularitě sportů mezi obyvatelstvem v České republice.

I my jsme obdrželi reakce golfistů, kteří byli výsledky této ankety překvapeni, protože golf z ní nevycházel příliš dobře a i my jsme byli přesvědčeni, že umístění golfu nebylo úplně objektivní.

Okamžitě jsme reagovali a kontaktovali vedení Národní sportovní agentury, která anketu organizovala a byla jejím zadavatelem. Musím, říci, že především jednání s vedením agentury, tedy předsedou NSA, panem Milanem Hniličkou a místopředsedou panem Ivo Lukšem mě uklidnila, protože byla následně svolána Národní rada pro sport, celá problematika byla prodiskutována a závěr je myslím pozitivní.

Výsledky ankety budou podrobeny hlubší analýze, některé otázky budou dopracovány a hlavně byla významně snížena váha vlivů výsledků ankety na rozdělování dotačních peněz mezi jednotlivé sportovní svazy. To pro nás bylo nejpodstatnější, protože bychom se cítili poškozeni, pokud by byla váha použita podle prvních návrhů.

Rád bych tedy opět konstatoval, že spolupráce s Národní sportovní agenturou pokračuje v pozitivním duchu a ku prospěchu českého sportu. Za velmi důležité považuji, že stále trvá ochota k diskuzi i když dojde k názorovým rozdílům a také že existuje zájem posouvat sportovní problematiku vpřed i když se něco napoprvé nepovede. Toho si osobně velmi vážím.

Zdeněk Kodejš
prezident ČGF

Kritizovaná anketa

Reakce golfových médií na anketu:
Honza Fait – Golfextra    Andrej Halada – GolfDigest