Konference České golfové federace 2020

1353

Konference České golfové federace proběhla stejně jako v posledních letech v sále pražského hotelu Step. Dostavilo se málo delegátů, proto se náhradní konference konala od  10:30.
Svým aniticovidovým provedením byla mírně bizarní. Neznalý, který vstoupil do sálu,  by se zřejmě podivoval. Rozestupy sedících, prořídlý sál, štíty a roušky na obličejích působily trochu přízračně. Z tváří účastníků se nedalo nic vyčíst.
Bylo však přítomno 49 členských subjektů a konference měla normální průběh. Přednášející u řečnického pultu naštěstí mluvili bez roušek, aby jim bylo rozumět.

První vystoupil končící prezident Zdeněk Kodejš, popsal činnost vedení ČGF v karanténě. Poděkoval právní komisi ČGF za promptní a průběžné informování o důsledcích usneseních vlády a jejich vliv na chod hřišť a klubů. Ocenil informační servis Právní komise ČGF, konkrétně Karla Čelikovského a Pavla Vidury, který byl jedinečný a přebíraný jiným sportovními svazy. Ocenil také charitativní projekt Hrajeme a pomáháme společnosti Teetime, který vynesl více jak 700.000 korun příspěvku na charitu.
Informoval o nutnosti změny členských příspěvků s tím, že se  u ČGF neměnily od roku 2009.
Ocenil úspěšný a rychlý přechod na nový Celosvětový hendikepový systém.
Ocenil Vítězslava Hoffmana a poděkoval mu za loňské otevření golfového muzea na Ypsilonce.

Hospodářka Maria Stilerová přednesla Zprávu o hospodaření ČGF a o dodržení plánovaného schodku rozpočtu. Federace hospodaří s rozpočtem cca 45 milionů korun, s plánovaným schodkem 4,5 milionů. Nový rozpočet a finanční plán na rok 2020 byl schválen.

Byly vyloučeny kluby GC Zdiměřice a Chilli GC pro neplacení příspěvků.
Čtyři z klubů ČGF se přesunuly do kategorie Přidružený klub, jeden naopak do kategorie Klub. Federace má po této konferenci 183 členských subjektů, z toho 124 Klubů s hlasovacím právem. V České republice je 109 hřišť.

Další konference se koná v březnu 2021 a bude volební. Bude se volit devět členů výboru a tři členové kontrolní komise.
Prezident oznámil plénu, koho navrhuje jako svého nástupce. Je jím Pavel Vidura, prezident Park GC Ostrava a člen Právní komise ČGF.

(fotografie účastníků bez roušek byly pořízeny u řečnického pultu,  mimo sál anebo po skončení konference)