Jaká budou Pravidla amatérského statusu od roku 2022?

904

Právě dnes oba řídící orgány golfu ve světě – R&A a USGA – publikovaly návrh modernizovaných Pravidel amatérského statusu, která by v nové podobě měla platit od 1. ledna 2022. Pro někoho nezáživné čtení, pro jiného bestseller. Pravidla amatérského statusu však ovlivňují golfový život každého z nás.

S novou podobou pravidel se ode dneška každý zájemce může seznámit na webech R&A (www.randa.org) a USGA (www.usga.org).

R&A a USGA očekávají celosvětovou reakci ke zveřejněným návrhům, a to až do 26. března. Připomeňme, že stejný postup obě organizace zvolily i v případě změn v Pravidlech golfu, která s úspěchem používáme od 1. ledna 2019.

Pokud jde o hlavní návrhy v pravidlech, nově je definována hranice mezi amatérským a neamatérským hráčem. Amatérský hráč ztrácí svůj status (a s ním i způsobilost startovat v amatérských soutěžích), pokud přijme a) výhru převyšující stanovený limit (k diskusi je dáno 750 dolarů), b) platbu či kompenzaci za lekci golfového švihu, c) zaměstnání jako klubový profesionál nebo d) členství v asociaci sdružující profesionální hráče.

Na rozdíl od dnešní praxe však amatérský hráč bude moci bez obav přijmout nejen věcnou, ale i peněžní výhru v turnaji až do výše limitu (tj. navrhovaných 750 dolarů). Pravidla už se nebudou vztahovat na populární dovednostní soutěže jako např. long drive, putting contest a jiné, pokud jsou organizovány samostatně a nikoliv jako součást standardní turnajové hry.

Co je však pro amatérský golf mnohem důležitější, je odstranění všech restrikcí týkajících se reklamy, marketingu a sponzorství.

Předseda Komise pro amatérský status ČGF Luboš Klikar: „Pro další rozvoj golfu bude významné zejména odstranění překážek ve financování kariéry elitních amatérských hráčů. Pokud se během projednávání návrhů v tomto roce nestane nic neočekávaného, kdokoliv bude moci amatérskému hráči pomoci s úhradou jeho golfových nákladů. Amatérům už nebude zapovězena reklama, marketing a sponzoři, jak tomu je dnes. Třešničkou na dortu – kromě jiného – bude i zkrácení či úplné odstranění čekacích lhůt při žádostech o reamaterizaci.“

Čtrnáctistránkový dokument obsahující navrhované znění pravidel od roku 2022, historický exkurz i zdůvodnění změn si můžete stáhnout zde.

LLuboš Klikar - foto Ivan Paggiouboš Klikar
Technický ředitel ČGF
Předseda komise pro amatérský status