25. narozeniny serveru Golf.cz

915

Oslavenec: server golf.cz vznikl už před 25 lety a dodnes žije

Golfový server golf.cz si v těchto dnech připomíná unikátní výročí: 25 let své existence. Vznikl přesně před čtvrtstoletím, 5. května 1996. Založil ho tehdy Ivan Paggio a dodnes je s touto ústřední autorskou i organizátorskou personou a významnou golfovou osobností spojen.

V půlce 90. let se internet v České republice teprve rozvíjel, mediálně měly navrch především tiskoviny, tedy noviny a časopisy a televizní vysílání. První připojení k internetu proběhlo na českém území v roce 1992 na Českém vysokém učení technickém v Praze, významným krokem byla liberalizace trhu s připojením, která se odehrála v roce 1995. A již rok na to vzniká server golf.cz.

Doména www.golf.cz původně fungovala jako stránky Golf Clubu Praha, posléze i stránky využívané Českou golfovou federací. První rok vytvářel stránky Ivan Paggio sám, a to v html formě. V roce 1997 vznikají samostatné stránky České golfové federace czechgolf.cz, které se posléze (v roce 2000) přesouvají na do dnešních dnů platnou adresu cgf.cz.

Web golf.cz nadále informoval o dění v Golf Clubu Praha, ovšem publikoval také výsledky celorepublikových soutěží a postupně se z něj stával hlavní internetový golfový informační zdroj. Kvalitativní skok kupředu nastal ve chvíli, kdy se začal připravovat nový republikový server České golfové federace, na němž se podílel Jan Loužecký a společnost CT Group. Loužecký zároveň zlepšil i funkcionalitu webu golf.cz. Začaly se zobrazovat turnaje a výsledky v příslušných okénkách, následovaly také tzv. GolfNews, které se posílaly na několik tisíc adres. Na web České golfové federace se také překlápěl obsah webu golf.cz, šlo o informační servis – zhruba do roku 2005 byl  redakční systém a obsah webů golf.cz a cgf.cz shodný. Materiály připravoval, ať už redakčně, ale i fotograficky, Ivan Paggio.

Význam webu golf.cz rostl úměrně tomu, jak se po roce 2000 rozšiřoval počet golfistů a jak také rostl počet uživatelů internetu obecně. Zatímco na počátku tisíciletí bylo v zemi na 10 000 golfistů a internet rozhodně neměla každá domácnost, o deset let později (2010) už tu bylo na 50 000 hráčů a internet byl dostupný pro zhruba 6 miliónů uživatelů. Web golf.cz už byl v té době zcela integrální součástí mediální scény informující o golfovém dění v České republice. A i když se na scéně tehdy objevovaly některé nové webové golfové stránky (mnohé z nich po několika letech existence zase zanikly), golf.cz si nadále svoji pozici držel.

Jádrem golf.cz byly vždy aktuální informace o každodenním dění, především výsledky z turnajů, ať už domácích nebo zahraničních. Jak říká Ivan Paggio, mottem golf.cz bylo „být vždy se zprávou první, a v  nejhorším mezi prvními“. Ivan Paggio vždy jezdil a dodnes jezdí na domácí turnaje, výsledky a fotky posílá ještě z hřiště. Také zahraniční turnaje jsou zpracovávány ihned po jejich skončení v noci. Tomu napomáhají smluvní redaktoři v místech konání (USA, Austrálie), kteří pracují bez časového posunu.

Web golf.cz se od počátku drží zpravodajské polohy, přináší především informace, fakta. Vyhýbá se hodnocení, jen do určité míry se pohybuje na poli publicistického a magazínového typu psaní. Autorsky se na webu objevovala v minulosti jména jako Alan Babický, Andrej Halada, Josef Káninský, dlouhé roky dodával fotografie Antonín Krčmář, člen Síně slávy. Vedle textových výstupů přináší web také některé audiovizuální rozhovory, často jde o interview s funkcionáři České golfové federace, při volbách prezidenta ČGF se vždy objevily rozhovory s kandidáty atd.

Ivan Paggio - foto Annie Krčmářová
Ivan Paggio

Ačkoliv samotná doména golf.cz už několikrát změnila majitele (naposledy letos), obsah webu byl po většinu doby existence v rukou Ivana Paggia. Ten je nejen zakladatelem, ale dodnes skutečně klíčovou osobou pro fungování webu. Paggio je s webem bytostně spojen, dodává mu také na renomé. Jeho osobní nasazení a trvalý zájem o dění v golfu jsou i po 25 letech činnosti webu skutečně obdivuhodné. Oslava 25 let webu golf.cz tedy může být i holdem Ivan Paggiovi.

 

 

Zdeněk Kodejš - foto Ivan Paggip
Zdeněk Kodejš

Prezident ČGF Zdeněk Kodejš:

Vážený Ivane a přátelé z golf.cz
mám milou povinnost popřát Vám jménem českého golfu k Vašim významným narozeninám. A nestačí pouze popřát, ale velmi rád také děkuji za Vaši práci pro český golf, kterou odvádíte nyní již 25 let. Je to dlouhá doba, kterou jste dokázali nejen přežít, ale také ukázat, že v dnešní době katastrofických zpráv a přesvědčení, že čtenáře lze získávat pouze bulvárem, lze dělat seriózní golfové zpravodajství. To vždy bylo postavené na starém pravidlu velkých golfových komentátorů, a sice že buď chválím a informuji pozitivně a pokud to nelze, tak nekomentuji.
To je pro mne správná podpora golfu.
Přeji Vám všem pevné zdraví, síly do další práce pro české golfisty a těším se, že budu moci sledovat Vaše zpravodajství alespoň dalších 25 let.

S úctou
Zdeněk Kodejš
Prezident České golfové federace

 

Karel Vopička - foto Ivan Paggio
Karel Vopička

Karel Vopička – člen Síně slávy ČGF, bývalý předseda STK ČGF, motor ČGF posledních dvaceti let

Golf.cz = Ivan Paggio
To přirovnání není jen již zažitá fráze, ale je to skutečná dlouhodobá mravenčí a intenzivní práce, která nastartovala tento nejznámější golfový portál. Bez Ivana by nebyl Golf.cz, bez Golf.cz by nebyl Ivan. Nebyl by tak brzo ojedinělý, v té době dokonce první golfový server ČGF v Evropě, který v této době již každý bere jako samozřejmost. Před 25 lety se tedy díky Golf.cz a Ivanovi Paggiovi změnil informační svět o golfu, a to nejen v České republice.
Je tedy nutné oběma pogratulovat k tomuto krásnému výročí.

Karel Vopička