12. innogy Ski&Golf Czech Championship 2021.

1243

Promotérská společnost Czech Golf Production získala oficiální povolení uskutečnit 12. ročník akce innogy Ski&Golf Czech Championship 2021.

Termín a místo: pátek 9. dubna Areál Monínec, sobota 10. dubna Golf Resort Konopiště. Uzávěrka přihlášek do čtvrtka 1.dubna!

Máme výjimku a kladné stanovisko k uspořádání od Ministerstva Zdravotnictví, prostřednictvím NSA, za splnění následujících podmínek:

  • Nutnost negativního PCR testu, ne staršího 48 hodin, před zahájením akce. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění Covid-19, nemají klinické známky onemocnění Covid-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní
  • Nutnost vyplnit selfreporting formulář
  • Tělesná teplota nižší než 37,5°C při vstupu do areálu
  • Nutnost nosit respirátor třídy FFP2, ve všech prostorách areálů, mimo doby výkonu sportovní činnosti i tréninku
  • Možnost odděleného ubytování v Golf Konopiště, za dodržení platných omezení

Registrace: Prosíme o potvrzení účasti, zasláním základních informací na golf@czgp.cz tzn. jméno, příjmení, rok narození a registrační číslo ČGF.
Startovné: 3.000 Kč. bankovní spojení: 708205001/5500

Počet míst je omezený na maximální počet 80 účastníků, v případě menšího počtu účastníků se akce konat nebude.

Za promotéra Czech Golf Production
Láďa Bien, Milan Ostrý