Biozóna překáží v zahrání rány

  935

  Dobrý den, Michaeli,
  popíšu situaci a prosím o Vaše posouzení. Předem děkuji.
  Loreta Pyšely, jamka č.7. Drive mi sice skončil v poli, ale příliš vlevo, těsně u hranice biozóny, která mi jako pravákovi překážela v zaujetí postoje pro 2.ránu. Nesmí se odtud ani hrát, ani tam vstoupit. Dále překážel i kolík, který hranici vytyčuje. Po prostudování pravidel si stále nejsem jistý, zda jsem mohl vzít úlevu bez trestu nebo pouze s trestnou ranou.
  Děkuji, zdraví Petr

  Odpověď na dotaz

  Dobrý den Petře!

  Dřív musel Soutěžní výbor / Správa hřiště vypisovat do místních pravidel jak konkrétně postupovat v situaci, která se přihodila vám. Od ledna 2019 je to řešeno přímo Pravidly golfu, byť, přiznávám, ne zcela čitelně. Jdeme na to:

  2.4 Oblasti se zákazem hry
  Oblast se zákazem hry je vymezená část abnormálního stavu hřiště (viz Pravidlo 16.1f) nebo trestné oblasti (viz Pravidlo 17.1e), kde je hra zakázána.
  Hráč musí využít úlevu, jestliže:
  • Jeho míč je v oblasti se zákazem hry, nebo
  Oblast se zákazem hry překáží hráči v zamýšleném postoji nebo prostoru švihu
  při odehrání míče, který je mimo danou oblast se zákazem hry (viz Pravidla 16.1f
  a 17.1e).

  A teď sem překlopíme první zmíněné Pravdlo ze závorky (viz.Pravidla 16.1f…)

  16.1f Hráč musí využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry v rámci abnormálního stavu hřiště
  V žádné z následujících situací nesmí být míč hrán, jak leží:
  (2) Když oblast se zákazem hry překáží v postoji nebo švihu, přičemž míč je
  kdekoli na hřišti vyjma (znamená mimo) v trestné oblasti. Jestliže je hráčův míč mimo oblast se zákazem hry a je v poli, v bankru nebo na jamkovišti, přičemž oblast se zákazem
  hry (ať už jde o abnormální stav hřiště nebo trestnou oblast) hráči překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu, musí hráč buď:
  • Využít úlevu, pokud je tato možná, podle Pravidla 16.1b, c nebo d, podle toho, zda je míč v poli, v bankru nebo na jamkovišti, nebo
  • Využít úlevu pro nehratelný míč podle Pravidla 19.
  Ohledně toho, co dělat, když hráči překáží oblast se zákazem hry, přičemž jeho míč
  je v trestné oblasti, viz Pravidlo 17.1e.

  Váš míč byl poli a „biozóna“ překážela v postoji, tedy začneme Pravidlem 2.4, to nás odkáže na 16.1b (zóna se zákazem hry překáží v postoji, míč je mimo ní a je v poli) a diagram nám ukáže, jak brát BEZTRESTNOU ÚLEVU od takové situace (nejbližší místo, jedna hůl, ne blíž jamce, dopnu od kolene, míč musí zůstat ve výseči, beztrestně hraju).

  Snažil jsem se na vašem dotazu pomoci i s konstrukcí jak dohledat konečné řešeni.
  Snad je to srozumitelně podané a dává to přehled nejenom o samotném řešení, ale i o tom, jak se k němu dopracovat.

  Petře moc díky za dotaz a hezkou hru!

  Pokud tento dotaz neobsahuje odpověď toho co jste hledali, zeptejte se sami v poradně!